Het Buitencentrum Privacy/Disclaimer

Privacy/Disclaimer

Privacy Statement Het Buitencentrum Groepsaccommodaties

Bezoekers en gebruikers van www.hetbuitencentrum.nl hechten grote waarde aan hun privacy. Daarom vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats volgens de geldende regelgeving. Onderstaande informatie is opgesteld om de bezoekers/gebruikers van www.hetbuitencentrum.nl te informeren over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

SSL Certificaat Het Buitencentrum beschikt over een SSL Certificaat voor de website hetbuitencentrum.nl. Dit certificaat versleutelt dataverkeer tussen browser en server, zodat vertrouwelijke gegevens niet kunnen worden onderschept. U herkent de beveiligde verbinding aan https dat voor de domeinnaam staat.

Vastleggen en gebruik persoonsgegevens Het Buitencentrum Groepsaccommodaties legt in het kader van de dienstverlening gegevens vast in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt om klanten en geïnteresseerden van Het Buitencentrum en gebruikers van de website www.hetbuitencentrum.nl te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf en van producten en diensten van de bij ons aangesloten bedrijven.

Wijzigen van gegevens Uw gegevens zullen wij op uw verzoek verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen in geval deze gegevens feitelijk onjuist zijn. Het voorgaande kan tot gevolg hebben dat u gedeeltelijk of geen gebruik kan maken van onze diensten.

Beveiliging van gegevens Het Buitencentrum Groepsaccommodaties maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de door ons verwerkte persoonsgegevens ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van de gegevens. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Click gedrag Op www.hetbuitencentrum.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de structuur van de website te optimaliseren en daarbij haar dienstverlening verder te ontwikkelen.

Cookies Het Buitencentrum Groepsaccommodaties maakt bij het aanbieden van haar elektronische dienstverlening op www.hetbuitencentrum.nl gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Social Media Het Buitencentrum maakt gebruik van Social media om de huidige en toekomstige klanten van informatie te voorzien. Om privacy redenen zullen wij het social media nooit gebruiken voor het verspreiden van foto’s van onze gasten.

Links Www.hetbuitencentrum.nl bevat links naar andere websites. Wij melden u dat Het Buitencentrum Groepsaccommodaties niet verantwoordelijk is voor de manier waarop deze websites met privacygevoelige gegevens omgaan.

Prijzen De prijzen op deze site gelden voor het jaar 2018. De actuele prijzen zijn altijd te vinden in de prijsbijlages. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien de prijs in de boeking niet overeenkomt met de werkelijke prijs, dan zal de klant hiervan binnen 72 uur telefonisch van op de hoogte worden gesteld. De boeking kan dan zowel door de klant als door het buitencentrum, worden geannuleerd. Hieruit zullen geen annuleringskosten voortvloeien. Aan gedane boekingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie voor ouders Het Buitencentrum Groepsaccommodaties is zich ervan bewust dat ook kinderen deze site kunnen bezoeken. Het Buitencentrum Groepsaccommodaties  moedigt ouders aan toezicht te houden op het computergebruik van hun kinderen en het gebruik van internetfilters te overwegen.

Wijzigingen Het Buitencentrum Groepsaccommodaties behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden u daarom aan deze website regelmatig te bezoeken voor een update van het privacy beleid.

Disclaimer

Het Buitencentrum Groepsaccommodaties heeft bij het samenstellen van deze website de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de site inhoud niet garanderen. Het Buitencentrum Groepsaccommodaties sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de weergegeven informatie op deze website. Op alle aanbiedingen/diensten en reserveringen zijn de algemene voorwaarden van Het Buitencentrum Groepsaccommodaties van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen. Op verzoek, kunnen deze ook kosteloos worden toegezonden.

Op alle aanwezige informatie op de www.hetbuitencentrum.nl website berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van www.hetbuitencentrum.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, vermenigvuldigen en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Het Buitencentrum Groepsaccommodaties behoudt zich het recht voor de website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn aan te passen en/of te verwijderen.

Naast dit juridisch voorbehoud zijn de algemene voorwaarden van toepassing op al onze diensten.

Bekijk hier de algemene voorwaarden

Het Buitencentrum Overasselt B.V. ©
Het Buitencentrum Oldebroek B.V. ©

Vragen Mochten er nog vragen zijn over ons privacy beleid en de disclaimer, neemt u dan gerust contact met ons op.

Het Buitencentrum Overasselt B.V. en Het Buitencentrum Oldebroek B.V St. Walrickweg 9 6611 KG Overasselt Tel.: 024-622 18 29 info@hetbuitencentrum.nl