Privacy verklaring Het Buitencentrum Groepsaccommodaties

Dit is de privacyverklaring van Het Buitencentrum Overasselt BV en Het Buitencentrum Oldebroek BV, hierna ook: “Het Buitencentrum”. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als je vragen of klachten hebt?” In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Het Buitencentrum.

1. Ons privacybeleid

Als je bij ons te gast bent, letten wij naast fysieke veiligheid ook goed op de veiligheid van de persoonsgegevens die je met ons deelt.
In onze privacyverklaring leggen we uit hoe we je gegevens gebruiken en waarom je erop kunt vertrouwen dat je gegevens veilig bij ons zijn.

De inhoud van deze privacyverklaring
Omdat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet, hebben wij alles duidelijk onderverdeeld.
• We leggen uit welke persoonsgegevens we precies verwerken en waarom we dit doen
• Wanneer en op welke manier we persoonsgegevens kunnen delen met andere organisaties
• Welke keuzes je kunt maken, en hoe je je persoonsgegevens kunt bekijken en bijwerken.

In deze privacyverklaring spreken we in de “je” vorm. Als we het hebben over “we”, “wij” of “ons”, bedoelen we daarmee Het Buitencentrum Overasselt BV en Het Buitencentrum Oldebroek BV. Wij zijn de organisaties die je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt. Wij gaan hierbij zorgvuldig te werk.

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Het Buitencentrum Overasselt BV en Het Buitencentrum Oldebroek BV aanbiedt. Een uitzondering zijn de diensten die hun eigen privacyverklaring hebben, waarin deze privacyverklaring niet is opgenomen.

Wij hopen dat je de tijd wilt nemen om deze verklaring te lezen, want je privacy is voor ons erg belangrijk. Zo weet je na het lezen precies weet wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt.

Kom je begrippen tegen die je niet begrijpt, dan is de kans groot dat we ze hebben uitgelegd bij de Belangrijke begrippen onderaan deze pagina.

2. De persoonsgegevens die we verzamelen

Als er een brochure wordt aangevraagd, verwerken wij de volgende gegeven:
• De persoonsgegevens, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
• Wij vragen ook of wij contact met u mogen opnemen naar aanleiding van de aanvraag.

Als onze websites worden bezocht, kunnen we de volgende gegevens verwerken:
• De voorkeuren van groepsaccommodatie, schoolkamp, activiteit of kinderfeest.
• Informatie over je surfgedrag op onze website.
• Informatie over het moment, waarop je op een van onze advertenties klikt, ook als deze op de websites van andere organisaties staan.
• Informatie over de manier waarop je toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van je browser.
• Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten.

Als via een van onze websites een offerte/optie wordt aangevraagd, kunnen we de volgende gegevens verwerken:
• Je gegevens als contactpersoon, zoals naam, adres e-mail, telefoonnummer(s) en eventueel namens welke organisatie de aanvraag wordt gedaan.
• Informatie van de groep, zoals soort groep, samenstelling van de groep en groepsgrootte.
• Voorkeur van verblijf gegevens, zoals voorkeuren van locatie, soort verblijf, data & tijden, maaltijden, activiteiten, schoonmaak en extra faciliteiten.
• Informatie over je surfgedrag op onze websites.
• Informatie over het moment waarop je op een van onze advertenties klikt, ook als deze op de websites van andere organisaties staan.
• Informatie over de manier waarop je toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van je browser.
• Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten.

Als via een van onze websites een reservering maakt, kunnen we de volgende gegevens verwerken:
• Je gegevens als contactpersoon, zoals naam, adres e-mail, telefoonnummer(s) en eventueel namens welke organisatie de reservering wordt gemaakt.
• Informatie van de groep, zoals soort groep, leeftijden, samenstelling van de groep en groepsgrootte.
• Verblijf gegevens, zoals voorkeuren van locatie, soort verblijf, data, tijden, maaltijden, activiteiten, schoonmaak en extra faciliteiten.
• Relevante gegevens en eventuele speciale wensen, bijvoorbeeld in verband met dieet, religie, beperking of indelen met .
• Informatie over je reservering, zoals wat je hebt geboekt, waar en wanneer je welkom bent, hoe je ervoor hebt betaald en andere betaalinformatie.
• Informatie voor de toeristenbelasting, zoals naam gasten, leeftijd, aantal overnachtingen en woonplaats.
• Informatie voor de brandveiligheid, zoals gasten/-deelnemerslijst.
• Informatie over de validiteit van de de gasten en deelnemers bij deelname aan activiteiten.
• Informatie over je surfgedrag op onze websites.
• Informatie over het moment waarop je op een van onze advertenties klikt, ook als deze op de websites van andere organisaties staan.
• Informatie over de manier waarop je toegang krijgt tot onze digitale diensten, zoals het besturingssysteem, IP-adres, online identificatiemiddelen en informatie van je browser.
• Sociale voorkeuren, interesses en activiteiten.

Als er contact met ons wordt opgenomen, maar ook als wij contact opnemen, en bij acties, enquêtes, vragenlijsten van onze organisatie. kunnen we de volgende gegevens opslaan:
• Persoonsgegevens die je achterlaat als je ons een e-mail, een brief stuurt, chat begint, belt of via sociale media contact met ons opneemt. Dit zullen o.a. gegevens zijn, zoals je naam, gebruikersnaam, telefoonnummer en e-mailadres.
• Gegevens van e-mails en andere digitale mededelingen die we je toesturen en die je opent, zoals de links waar je op klikt.
• Je feedback en deelname aan klantenonderzoeken en vragenlijsten.

Andere bronnen van persoonsgegevens
• Je verzekeringsbedrijf, hun tussenpersonen en medisch personeel kunnen relevante persoonsgegevens en speciale categorieën van persoonsgegevens met ons uitwisselen als wij/zij namens de ouder/verzorger moeten optreden, bijvoorbeeld in een noodgeval of in het belang van andere deelnemers.
• Als je via sociale netwerken zoals Facebook, Google+ of Twitter inlogt om toegang te krijgen tot onze platforms en online-diensten, geef je toestemming om je gebruikersgegevens met ons te delen. Dit zijn bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, geboortedatum, locatie en eigenlijk alle informatie die je vrijwillig met ons deelt.
• We kunnen beeldmateriaal, IP-adressen en browsergegevens gebruiken die in of bij onze locaties zijn verzameld.
• Wij kunnen je vragen of je een nieuwsbrief van ons wilt ontvangen. Hierbij geven wij heel duidelijk aan dat dit niet vaker is dan 6 maal per jaar. Via Mailchimp versturen wij deze nieuwsbrieven. Je kunt deze instelling op elk moment aanpassen: online, telefonisch, met de ‘uitschrijven’-link in onze marketingmails of door ons te schrijven (bijvoorbeeld via e-mail).

Persoonsgegevens van andere gasten en deelnemers
• We gebruiken persoonsgegevens van anderen die door jou zijn aangeleverd, bijvoorbeeld van de deelnemer(s) die op de boeking staan omdat je samen een verblijf boekt. Maar ook de gegevens die staan vermeld op het nachtregister en/of de deelnemerslijst.
• Als je de persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens mag aanleveren. Zorg er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.
• We gebruiken de voornaam, leeftijd en woonplaats van de gast/deelnemer op het nachtregister en de deelnemerslijst van het geboekte verblijf. Dit nachtregister en/of deze deelnemerslijst wordt vooraf aan het verblijf toegestuurd aan de contactpersoon/groepsverantwoordelijke.

Sollicitatie gegevens 
Als je bij Het Buitencentrum solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, Curriculum vitae, informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over opleidingen en andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Het Buitencentrum gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

3. Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Wat Het Buitencentrum zeker niet doet is je persoonsgegevens verkopen aan derden. Waar wij je persoonsgegevens wél voor gebruiken, dat leggen we hieronder aan je uit.

Wij gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden:
• Om een brochure toe te zenden
• Om offerte of optie te verwerken
• Om een reservering te verwerken
• Om elektronische bevestigingen van de registratie, de reservering en/of de bestelling te kunnen sturen
• Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de reservering en/of bestelling
• Om een reservering te beheren, om je de diensten en producten te leveren die je wilt afnemen en om je te helpen met de reservering.
• Voor identificatie doeleinden
• Om nachtregisters te verwerken
• Om onze administratie te kunnen voeren
• Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
• Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
• Om interessante aanbiedingen te doen op basis van reserveringen die in het verleden zijn gedaan
• Om op de website de content te kunnen tonen die daar op wordt geplaatst
• Om reviews via andere kanalen te tonen
• Voor het per post op de hoogte houden van ons aanbod, aanbiedingen, nieuws, acties en voor klantonderzoeken
• Het per e-mail op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
• Om te gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen of vergelijkbare incidenten en voor medische en verzekeringsdoeleinden
• Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
• Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
• Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
• Om het surf- en klikgedrag op onze website te volgen en zo onze website te verbeteren, gebruikersvriendelijk en interessanter te maken
• Om onze dienstverlening te verbeteren
• Om de informatie over jouw surfgedrag door te geven aan andere partijen die aan de hand daarvan relevante advertenties kunnen tonen

4. Op welke wettelijke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):
• We hebben je toestemming. (Bij een offerte/optie/reservering, geef je ons – door akkoord te gaan met deze privacyverklaring – toestemming je persoonsgegevens te verwerken)
• De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar je partij bij bent. (We hebben de persoonsgegevens van de boeker en deelnemer nodig om het verblijf te boeken of om de diensten/producten te leveren die je wil kopen. Ook hebben wij de persoonsgegevens nodig om betalingen te kunnen uitvoeren)
• De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende (wettelijke) verplichting. Bij een verblijf, zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, zoals een nachtregister. Het kan zijn dat we je persoonsgegevens verplicht over moeten dragen als overheids- en toezichtinstanties dit eisen. Zij willen dit vaak weten met het oog op brandveiligheid, toeristen(belastingen), immigratie, veiligheid en antiterrorisme, inspectie op locatie of voor andere doeleinden die deze instanties van belang achten.
• Het is noodzakelijk ter bescherming van je eigen vitale belangen of die van andere natuurlijke personen (Bijvoorbeeld in een noodgeval kunnen medisch personeel, je verzekeringsbedrijf en hun tussenpersonen relevante persoonsgegevens en bepaalde categorieën persoonsgegevens met ons uitwisselen als wij/zij namens jou moet optreden bij bijvoorbeeld een noodgeval of in het belang van andere klanten.
• Het is in het algemeen belang of we hebben een officiële machtiging voor een taak in het kader van de uitoefening van het bevoegd gezag (Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken bij veiligheidsoperaties, ongevallen, of vergelijkbare incidenten, voor onder meer medische en verzekeringsdoeleinden).

Als we medische gegevens (of andere speciale categorieën persoonsgegevens) moeten verwerken, doen we dat alleen in één of meer van bovenstaande situaties. Bijvoorbeeld als we je uitdrukkelijke toestemming hebben, als het nodig is om jouw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen en je fysiek of juridisch niet in staat bent om toestemming te geven, als het nodig is om juridische vorderingen neer te leggen, uit te oefenen of te verdedigen, of als het gaat om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
• Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten.
• Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.
• Ons belang dat het verblijf en de activiteiten veilig verlopen en ter bescherming van je eigen vitale belangen en dat van andere deelnemers die door jouw worden aangemeld.

5. Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan.
Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

6. Aan wie geven wij jouw gegevens door?

Het Buitencentrum Overasselt BV en Het Buitencentrum Oldebroek BV zijn onderdeel van de Valenteijn Groep dat landelijk opereert. Wij delen jouw gegevens met de bedrijven die binnen de Valenteijn Groep diensten verlenen, op bijvoorbeeld financieel en administratief vlak.

Om je de gevraagde diensten of producten te kunnen leveren, delen we je persoonsgegevens met de leveranciers denk hierbij aan vervoersbedrijven.

Als we bedrijven inhuren om ons te helpen met onze IT-diensten, het opslaan en combineren van gegevens, marketing, marktonderzoek, het verwerken van betalingen en het leveren van producten en diensten, dan willen we dat je weet dat we deze bedrijven uiterst zorgvuldig selecteren.

Soms delen we persoonsgegevens om onze wettelijke rechten vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen; in dit verband kunnen we persoonsgegevens aan anderen leveren om fraude tegen te gaan en het kredietrisico te beperken.

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij je gegevens veilig bewaren en deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Tot slot: we delen alleen de minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om je hun diensten te kunnen leveren.

We geven de gegevens door aan de volgende partijen:
• Toonen Reizen te Nijmegen
• Onyourline te Nijmegen
• Communicatie Krachten te Nijmegen
• TUV Nederland te Son
• Van Dal Assurantiën te Wijchen

7. Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

8. Externe aanbieders, links naar andere websites en social media

Onze websites kunnen koppelingen en links bevatten naar websites die door andere organisaties met eigen privacyverklaringen beheerd worden. Zorg ervoor dat je de voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest, voordat je persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de websites van andere organisaties.

Onze websites bevatten functies voor sociale media zoals Facebook, Twitter, Google+ en Pinterest, die hun eigen privacyverklaringen hebben. Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies

Het Buitencentrum zal nooit zonder dat daar toestemming voor is gegeven foto’s of filmpjes op social media zetten.

9. Maken wij gebruik van “uitsluitend geautomatiseerde individuele beslissingen”?

Ja, wij maken beperkt gebruik van “uitsluitend geautomatiseerde individuele beslissingen”. Het gaat om de volgende beslissing:
• Behavioral advertising. We maken gebruik van “behavioral advertising” om op maat gemaakte advertenties te tonen. Dit betekent dat jouw surfgedrag op het internet wordt gevolgd, om zo een profiel van je op te bouwen en advertenties te tonen die interessant kunnen zijn voor jou.

10. Ontvangen wij jouw gegevens van andere partijen?

Ja, wij ontvangen de hierna aangegeven gegevens van de volgende (soorten) partijen:
• Onyourline, online marketingbureau uit Nijmegen (wij ontvangen van deze partij het sufgedrag op de websites)
• Klantenvertellen.nl, reviewwebsite uit Nederland (wij ontvangen beoordelingen van onze klanten via deze partij)
• Bookedoo.nl, verzamelwebsite uit Nederland (wij ontvangen doorgezette vragen en statistieken van deze partij)
• chr-vakantiesite.nl, verzamelwebsite uit Nederland (wij ontvangen doorgezette vragen en statistieken van deze partij)
• schoolkampnederland.nl, verzamelwebsite uit Nederland (wij ontvangen doorgezette vragen en statistieken van deze partij)
• schoolreisjes.nl, verzamelwebsite uit Nederland (wij ontvangen doorgezette vragen en statistieken van deze partij)
• Kidsproof.nl, verzamelwebsite uit Nederland (wij ontvangen doorgezette vragen en statistieken van deze partij)

11. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

We weten hoe belangrijk de bescherming en het beheer van je persoonsgegevens zijn. Daarom nemen we passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, verandering en bekendmaking.

Zelf heb je ook een vinger in de pap bij het veilig houden van je gegevens. Als het aankomt op je wachtwoord bijvoorbeeld ben je zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden ervan.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Algemene klantgegevens (zoals NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer) Tot 3 jaar na de laatste transactie.
Bijzondere gegevens deelnemers, zoals medische gegevens, diëten, maaltijdvoorkeuren, etc. Tot 3 maanden na het verblijf
Factuurgegevens, transactiegegevens, nachtregisters en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de administratie Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 3 jaar daarna.
Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden) Zolang als je het account hebt.
Reserveringsgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen). Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 3 jaar daarna.
Correspondentie Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 3 jaar daarna.
IP adres Tot 14 maanden na het laatste websitebezoek.
Informatie over surfgedrag Tot 14 maanden na het laatste websitebezoek.
Cookie ID´s Kijk in onze cookie verklaring
Reviews Zolang de review relevant is.
Locatiegegevens Tot 14 maanden nadat de locatiegegevens zijn gegenereerd
Informatie die je op de website invoert om op de website te tonen. Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure. Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.
Sollicitatie gegevens Voor en tijdens de sollicitatieprocedure. Bij toestemming tot 1 jaar na de sollicitatie

12. Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
• onze websites zijn beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt een beveiligde laag geplaatst tussen een server en een internet browser, waardoor de gegevens beveiligd worden;
• we maken gebruik van een firewall en onze software is geüpdatet;
• toegang tot onze elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication;
• alleen onze bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
• we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken, waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

13. Welke rechten heb je?

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
• om een kopie en inzage te vragen in jouw (reserverings)gegevens;
• om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
• om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
• om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
• in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen;
• in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten “beperken”;
• in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens;
• om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;
• als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
• een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als je vragen of klachten hebt?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Als we jouw gegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden en je vraagt ons daarmee te stoppen dan zullen wij dat gebruik staken.

We zullen het gebruik van jouw profielgegevens voor direct marketing doeleinden op jouw verzoek staken.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

14. Wat als je vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:
Het Buitencentrum Overasselt BV
Het Buitencentrum Oldebroek BV
Hoogstraat 52
6611 BZ Overasselt
Telefoon: 024-6221829
E-mail: info@hetbuitencentrum.nl

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming:
gegevensbescherming@hetbuitencentrum.nl

15. Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 24 mei 2018. Deze verklaring vervangt alle eerdere versies.

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment aan te passen, dus kijk regelmatig op onze website(s) of er updates zijn. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen, eventueel met een elektronische kennisgeving over de wijzigingen in de privacyverklaring.

16. Belangrijke begrippen

Verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.
Europese Economische Ruimte (EER): De EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Lichtenstein.
Online-advertenties: Marketingberichten die je op websites ziet.
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens: Dit zijn bij ons de persoonsgegevens, zoals medische gegevens, diëten en maaltijdvoorkeuren.